Buijserd

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

2017, het kan anders...

Onvrede mag in 2017 niet het laatste woord hebben…

De koers van Nederland behoeft correctie. Om toekomstbestendig te zijn zullen we over een aantal zaken in onze samenleving anders moeten gaan denken. Vanzelfsprekendheden mogen ter discussie gesteld worden. Door middel van enkele websites wil ik een bijdrage leveren aan het denken over een ander Nederland. Nu worden zaken vaak gedomineerd door vermeend economisch belang. Uiteraard doet economie ertoe, maar deze moet altijd ten dienste staan van het menselijk welbevinden.

Op de website “Gijs is boos” probeer ik door een zoektocht met “Gijs” inzicht te krijgen in de motieven die Nederlanders hebben om zich af te keren van het huidige bestuur van Nederland.
Een deel van mijn producties zal ik delen via www.apeldoorndirect.nl ; twitter, Facebook en Linkedin.

Voor mijn projecten in 2017 heb ik ook nog andere domeinnamen geregistreerd. Deze zullen in het begin doorverwijzen naar gijsisboos.nl, maar later een eigen invulling krijgen. De domeinnamen zijn: andernederland.nl, vreemdeadviezen.nl, hetverplichtelidmaatschap.nl, visieophetleven.nl en bestaanszekerheid.nl

De website huistransfer.nl staat tot nader in de revisie.
Op de website gvo1.nl ondersteun ik mijn werk als docent godsdienstig vormingsonderwijs.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu